Vejbump

Københavns kommune har varslet vejbump i vores kvarter - Se nedenstående kort.

I bestyrelsen er vi ved at evaluere situationen og vores muligheder. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden efterhånden som vi får mere information.

Indsigelsesfristen er 1. marts: Vi vil fra bestyrelsen opfordre alle de berørte grundejere til at give deres mening til kende overfor kommunen.

Og bestyrelsen vil også indsende et høringssvar på foreningens vegne.

Funkiavej renovering