Lokalplansprocessen er skudt i gang

Så er lokalplan processen påbegyndt.
Se Startredegørelsen på http://www.planogarkitektur.kk.dk/upload/5_0_byplanl%C3%A6gning/lokalpla...

Vi i Dialoggruppen vil følge processen nøje og forsøge at gøre vores indflydelse gældende. Vi har et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen tirsdag d. 27. oktober

Relaterede dokumenter