Plan over kabelnettet

På vedlagte plan kan I se hvor kablerne lægges, og hvor skabene er placeret - Og dermed, hvorfra der skal graves/skydes ind til de enkelte huse. Er skabet placeres på den modsatte side af vejen, sørger YouSee for strækket under vejen. Nu er det en tegning med symboler, skabene er ikke på størrelse med en carport..

Husk høringsfrist 17. juni 2010