Overvejelser vedrørende etablering af KLIMAVEJE i foreningernes område

Grundejerforeningerne Odin og Hejmdal har sammen indledt en dialog med Københavns Kommune, HOFOR (ansvarlig for bl.a. kloakkerne) samt entreprenøren MTHøjgaard og projektselskabet KLIMAVEJ.DK. om en eventuel etablering af klimaveje i foreningernes område.

Klimaveje er af Københavns Kommune tænkt som en del af klimatilpasningen af Amager. Vi kender alle udfordringerne med store vandmængder grundet skybrud og voldsomt regnvejr.

Formålet med klimaveje er at styre overfladevandet fra vejbanerne og gerne også fra tagene uden om kloakkerne for derved at undgå oversvømmede kældre. Klimaveje kan også udformes således, at overfladevandets passage i kloakkerne forsinkes således, at spidsbelastningen af kloakkerne reduceres under f.eks. et skybrud.

Klimaveje har mange navne: Skybrudsveje, forsinkelsesveje eller grønne veje. Fælles for alle disse betegnelser er tiltag, der reducerer belastningen af kloakkerne og derved reducerer risikoen for oversvømmede kældre.

Når HOFOR er interesseret i klimaveje skyldes dette formentlig, at alternativet til klimaveje kan være nye og større kloakker. Det er meget dyrt, og derfor tilbyder HOFOR at medfinansiere anlæg og drift af klimavejene. Ideelt vil dette indebære, at en eventuel etablering af klimaveje ikke vil belaste grundejernes eller foreningernes økonomi.

Der er imidlertid en række uafklarede spørgsmål om netop HOFORs medfinansiering. Odin og Hejmdal vil derfor snarest indlede en nærmere dialog med HOFOR om netop dette helt centrale spørgsmål.

Dernæst er f.eks. den konkrete udformning af eventuelle klimaveje af væsentlig betydning. Vejene i området er som bekendt smalle med deraf følgende udfordringer som parkering, passage af store lastbiler mv.

Det er vigtigt at understrege, at Odin og Hejmdal ikke vil forpligte foreningerne og dermed heller ikke grundejerne økonomisk eller på anden vis, uden at dette er blevet besluttet af grundejerne efter en grundig orientering og debat. Det forventes, at denne orientering og debat kan ske i de første måneder af 2016.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for Grundejerforeningerne

Odin og Hejmdal 

Nyhedsbrev Juni 2012