Nyt fra Sundbyvang
Maj 2012

Repræsentanter fra nabo grundejerforeningerne var her i foråret inviteret til info møde af bygherre og entreprenør. Vedhæfter finder I præsentation fra dette møde.

Nedrivningen er i fuld gang, og efter sommerferien påbegyndes byggeriet. Forventes afsluttet januar 2014. Lukning af stikvejene er planlagt til første halvår af 2013.

Overvejelser vedrørende etablering af KLIMAVEJE i foreningernes område