Nyhedsbrev december 2023
Vejrenovering, parkering

Så blev det endelig jul…

Og med årstidens skifte er det også blevet koldere. Vi fik den første forsmag på vinter allerede her i november, og på vores private fællesveje er det jo os som grundejere, forening og medlemmer, der står for vejene. Bestyrelsen vil derfor minde om, at dette også gælder snerydning m.m., der påhviler den enkelte grundejer.

Foreningens formål er primært driften af vores veje, og dette nyhedsbrev vil derfor som altid næsten udelukkende handle om vores veje.

Den årlige oprensning af vejbrønde efter efterårets løvfald finder sted i den kommende tid.

Renoveringsprojektet for vores veje

Som det fremgik af ”Nyhedsbrev fra bestyrelsen”, dateret 17. august 2023, er det nu planen, at renoveringsprojektet starter til maj 2024. Vi går i udbud til januar og vælger entreprenør i februar 2024.

Når vi venter med opstarten på vejrenoveringen til maj, skyldes det, at vi nærmest tilfældigt fandt ud af, at TDC Net Fiber lægger føringsrør til fibernet ned i hele området (Hejmdal og Odin) fra primo januar og tre måneder frem, altså til primo april (se nedenfor). Vi har lagt en måned ind som reserve (man har jo oplevet, at anlægsprojekter blev forsinkede).

Af hensyn til renoveringsprojektet har TDC accepteret at starte nedlægningen af føringsrørene på Funkiavej og vejstykkerne op mod Sundbyvang.

Grundejerne i Hejmdal, og ikke mindst grundejerne på Funkiavej samt de små vejstykker op mod Sundbyvang vil løbende blive informeret om renoveringsprojektet, men det anbefales allerede nu at genlæse ”Nyhedsbrev fra bestyrelsen”, dateret 17. august 2023, samt holde sig orienteret via Hejmdals hjemmeside www.gf-hejmdal.dk

TDC og fibernet

Som nævnt ovenfor ønsker TDC at rulle føringsrør til fibernet ud i bl.a. vores område. Det er en beslutning, TDC selv har truffet, og den er godkendt af kommunen. Udrulningen påbegyndes 8. januar 2024 og forventes at vare tre måneder. Om udrulningen af føringsrør, der reelt kun er en forberedelse til fremføring af fibernet, følges op af en salgskampagne for tilslutning til fibernettet ved vi endnu ikke noget om.

Nedgravningen af føringsrørene vil være i begge fortov på vejene under eksisterende fliser og/eller i inderste bort (græs/grus striben mellem fortovsfliser og skel). Bestyrelsen minder derfor om, at denne bort er den del af fortovet og ikke en udvidelse af forhaven.

Bestyrelsen minder også om, at i forbindelse med vores eget vejrenoveringsprojekt vil en del af denne bort blive gravet op.

Parkeringsrestriktioner

Bestyrelsen overvejer etableringen af parkeringszone i vores område.

Der er ingen tvivl om, at vi lige nu er særlig udfordret pga. det pågående anlæg af vejbede og faskiner i G/F Odins område. I følge planen er dette arbejde snart afsluttet, men vejbedene vil jo permanent mindske parkeringsmulighederne.

Men også det faktum at G/F Sofienhøj (foreningen på sydsiden af Sundbyvestervej) har indført tre-timers parkeringszone har øget presset på vores veje.

Og nu senest her pr. 1. december har kommunen oprettet tre-timers zone på Amagerbrogade og øst for denne (Licenszone SV – Sundbyvester).

Desuden opleves et stigende antal ”gæsteparkeringer” fra etageejendommene op mod Amagerbrogade og flypassagerer.

Bestyrelsen overvejer derfor etableringen af en parkeringszone i vores område og er i dialog med det private selskab Co-Park, der står for flere parkeringszoner i nærheden af Hejmdal.

Selskabet vil gerne etablere en parkeringszone i vores område samt være behjælpelig med en ansøgning herom til Københavns kommune. Men forudsætningen er, at Hejmdal vedtager ønsket om parkeringsrestriktioner på en generalforsamling (marts 2024, se nedenfor).

Den ordinære generalforsamling 2024

Afholdes mandag den 4. marts 2024 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47. Her vil der blive orienteret om renoveringsprojektet. Desuden vil bl.a. spørgsmålet om parkeringsrestriktioner blive drøftet og sat til afstemning.

Endelig ønskes alle Hejmdals medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Hans Henrik Gabelgaard
Formand
G/F Hejmdal


Nyhedsbrev december 2022