Nyhedsbrev august 2023
Vejrenovering
  1. Renovering af vores veje

Som det fremgik af bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2023, var det forudsat, at arbejdet kunne påbegyndes inden sommerferien og afsluttes i november i år. Imidlertid blev vores bygherrerådgiver Louise Via Borchersen fra Luccon A/S syg (faldt ned af en trappe), hvilket har forsinket projektet.

Imidlertid er vi nu i fuld gang igen. Men vi kommer næppe i jorden før foråret 2024, hvilket måske kan billiggøre projektet.


Praktisk information om projektet:

Prioriteringen af vejstykkerne er fortsat: Funkiavej fra Irlandsvej til diagonalspærringen samt de små vejstykker op mod Sundbyvang udføres først.

Hvis der er penge nok renoveres hele vores stykke af Kaktusvej samtidigt.


Under arbejdet vil Funkiavej blive ensrettet. Der renoveres i den ene halvdel, mens den anden halvdel er åben for ensrettet trafik (retningen på ensretningen kendes endnu ikke).


Overkørslerne i området, hvor der renoveres, vil fremover udføres med to rækker kørebanebrosten, asfalt og flise.

Bredden på overkørslerne tilpasses de aktuelle forhold på stedet, typisk parkeringsbredden på grunden.

Vi undersøger p.t. hos Københavns kommune, om kommunen kan godkende opbygningen af overkørslerne.

Kørebanebrostenene sættes i beton.

Overkørsler, der ikke bruges, nedlægges. Bestyrelsen tager kontakt til pågældende grundejere.

Der etableres ikke nye overkørsler på projektets/foreningens regning.


Bagkanter

Bagkanten er arealet fra flisekant til skel. Der skal være mindst 30 cm. fra flisebagkant til hæk eller anden beplantning. Dette areal skal friholdes. Hvis det ikke er friholdt, bedes grundejerne beskære hækken og/eller fjerne beplantning således, at renoveringsarbejdet kan udføres.

Alle bagkanter på de nyrenoverede veje vil blive belagt med græs i forbindelse med renoveringen.

Eksisterende asfalt opbrydes, og der genetableres med muldjord og såning af græs.


Hjørner

Alle hjørner udføres i kørebanebrosten. Der skal være nedsænket kantsten på hjørner for bl.a. at fremme handicapvenlighed.


Bestyrelsen understreger endnu engang, at der ikke må indgås private aftaler mellem en grundejer og entreprenøren. Hvis det mod forventning sker, er det på grundejerens egen regning og risiko.


Det løbende vedligehold af vejene fortsætter.


  1. Blomsterkummerne ved diagonalspærringen Funkiavej/Oxford Alle

Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Låsesmed på Kentiavej for gennem mange år på eget initiativ at have beskåret/vedligeholdt rosenbuskene i blomsterkummerne.

Blomsterkummerne forventes udskiftet i forbindelse med vejrenoveringen.  1. Etablering af klimaveje hos GF Odin

Odin har besluttet at lade HOFOR etablere klimaveje i foreningens område.

Vi har følgende oplysninger:

Projektet er netop startet på Alperosevej. Derefter følger Oxford alle, Lotusvej, 

Kaktusvej og forventes afsluttet i december måned med Pæonvej. Det formodes, at hver vej færdiggøres, inden der startes op på den næste.

Vejene vil blive spærret i fuld bredde i det område, hvor der arbejdes, men der vil altid være mulighed for Hejmdals grundejere at køre ind fra ”vores ende” af vejene.

Alt dette ifølge den tidsplan vi fik mundtlig medio juli. Men noget tyder på, at det ikke helt er planen længere. Vi forsøger at få en opdateret plan fra GF Odin.

Men heldigvis er vi jo ikke begyndt at renovere vores veje. Situationen ville nok have været noget mere besværlig, hvis vi samtidig var ved at grave Funkiavej og/eller Kaktusvej op.Med venlig hilsen
H
ans Henrik Gabelgaard
Formand
G/F Hejmdal

Generalforsamling 2023