Husk høringsfrist 17. juni 2010

Torsdag d. 17. juni er sidste frist, hvis du vil give din mening tilkende vedrørende lokalplansforslaget.


Send dit svar til:


Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Center for bydesign
Postboks 447
1505 København V


eller


E-mail: bydesign@tmf.kk.dk

Præsentationer fra Borgermødet