Generalforsamling udskydes
Kære beboere i Hejmdal.

Grundet den igangværende Corona-epidemi har bestyrelsen fundet det mest rigtigt at aflyse den varslede generalforsamling på mandag den 16. marts.

Der vil senere blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Hans Henrik Gabelgaard
Formand,

Orienteringsmøde om klimaveje
Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 45