Ekstraordinær generalforsamling 2007
Tidspunkt: 
22/05/2007 - 21:30 - 23:30

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af budget og kontingent

3. Valg af formand

4. Evt.

Endelig dagsorden udsendes senest 21. april 2007

Ekstraordinær Generalforsamling 2008