Åbent Hus om klimaveje
Tidspunkt:
06/02/2017 - 17:00 - 18:30

I

ndbydelse til ”Åbent Hus” om klimaveje, mandag den 6. februar 2017, kl. 17.00 – 18.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 45

 Så er spørgsmålet om klimaveje atter aktuelt. Kom derfor og diskuter ideerne til omdannelse af foreningens veje.

Bestyrelsen og Orbicon inviterer jer til et ”åbent hus” arrangement mandag den 6. februar i tidsrummet kl. 17.00 – 18.30 i Menighedshuset på Irlandsvej. Der vil ikke være en generel velkomst, så I er velkomne til at komme forbi, når det passer jer inden for den angivne tidsramme.

Til arrangementet vil I møde rådgivere fra Orbicon (rådgiver for HOFOR), som vil vise jer, hvilke ideer de er nået frem til og høre jeres kommentarer. Efter mødet tegner Orbicon tegningerne færdig og fremlægger dem på vores generalforsamling, hvor vi planlægger, at Hejmdals medlemmer skal tage endelig stilling til spørgsmålet om klimaveje.

Baggrund

HOFORs rådgiver Orbicon har i dialog med bestyrelsen tegnet et forslag til, hvordan vores veje kan klimatilpasses. Forslaget går ud på, at regnvandet som falder på vejene ledes til grønne regnbede i stedet for ned i kloakken. I regnbedene nedsiver vandet til grundvandet. Ved arrangementet kan I også høre om, hvilke løsninger der er tænkt i nærheden af jeres ejendom.

 ”Åbent Hus” afholdes sammen med vores naboforening Odin, da Hejmdal og Odin er hinandens forudsætninger i spørgsmålet om klimatilpasning.

Med henvisning til bestyrelsens skriftlige orientering om klimaveje til medlemmerne, dateret 26. november 2016, er spørgsmålet om klimaveje nu baseret på HOFORs nye koncept: HOFOR er projektejer, og der er ingen økonomiske spørgsmål for Hejmdal i forbindelse med et eventuelt anlæg og drift af klimaveje i vores område.

Bestyrelsen planlægger, at medlemmerne skal afgøre spørgsmålet om klimaveje på den kommende ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 23. marts 2017, kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej (særskilt indkaldelse kommer senere).

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme mandag den 6. februar: Bliv orienteret og giv dine synspunkter til kende.

 

Hans Henrik Gabelgaard

Formand G/F Hejmdal 

Skitse fra Klimavejsmødet 6. februar