Ordinær generalf. 2016, indkaldelse

2889 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 21 . f ebruar 2016 Indbydelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej Kære beboere i Hejmdal Bestyrelsen for grundejerforeningen indkalder hermed til den årlige generalforsamling. Der er s ket meget i 2015: Ny vejbelysning, renovering af Kentiavej og senest spørgsmålet om klimaveje samt kommunens varsel om påbud om renovering af visse af vejene i Hejmdal. Jeg vil i min beretning komme nærmere ind på bl.a. disse spø rgsmål, men vil samtidig, hvad angår klimaveje og kommunens påbud om vejrenovering , henvise til det vedlagte materiale , bilag 1 og 2. Med baggrund i kommunens varsel om påbud om vejrenovering, vil der – uanset om vi beslutter os for klimaveje eller ikke – være behov for en markant stigning i kontingentet til Hejmdal. Bestyrelsen foreslår således, at det årlige kontingent sættes op fra de nuværende 3.400 kr. til 6. 8 00 kr. betalt med to årlige indbetalinger á 3.400 kr. Dagsordenen ifølge vedtægterne: Dagsorde n 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne (vedlagt) 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer  Principiel stillingtagen til fortsættelse af arbejdet med klimaveje mv., bilag 1  Forhøjel se af kontingentet med 3 . 4 00 kr. /år til 6. 8 00 kr./år  Københavns Kommunes varsel om påbud om renovering af visse veje i Hejmdal , bilag 2 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (vedlagt) 6. Valg af formand: Hans Henrik Gabelgaard, er på valg og genopstiller 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Troels Koch, Frank Andersson, Leif Henriksen (suppleant) og Peter Fenger er på valg og genopstiller alle 8. Valg af to revisorer og suppleant 9. Eventuelt Afslutningsvis vil jeg opfordre alle g rundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og de trufne beslutninger. Med venlig hilsen Hans Henrik Gabelgaard Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 2889 Totale visninger
 • 2481 Webside visninger
 • 408 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 57 www.gf-hejmdal.dk
 • 9 adm.gf-hejmdal.dk
 • 6 gf-hejmdal.dk