Hejmdal generalforsamling 2022

713 visninger
0 Synes om
0 0
Dagsorden til generalforsamling d. 4. april 2022

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 16. marts 2022 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 4. april 2022 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Kære beboere i Hejmdal Bestyrelsen indkalder hermed til foreningens årlige ordinære generalforsamling. Som bekendt besluttede generalforsamlingen den 30. august 2021 med overvældende flertal, at Hejmdal ville sige NEJ TAK til etablering af klimaveje i vores område. På dan baggrund har bestyrelsen nu taget de første skridt til den af kommunen pålagte renovering af visse af vores veje. Det har vist sig ikke at være nogen særlig nem opgave. Imidlertid har vi nu fundet og indgået aftale med firmaet Luccon A/S, v. Louise Via Borchersen, om bygherrerådgivning og tilsyn. Samtidig er priserne på entreprenørydelser samt materialer steget voldsomt i ”efter corona tiden” og senest p.g.a. situationen vedrørende Ukraine. Der vil på generalforsamlingen blive givet en orientering om de p.t. skønnede priskonsekvenser samt andre relaterede forhold for vores projekt for vejrenoveringen. Endelig vil bestyrelsen, grundet renoveringsprojektet, tegne en bygherreansvarsforsikring. Dagsorden ifølge vedtægternes §6 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) (Regnskab vedlagt) 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (Budget mv. vedlagt) 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) 8. Valg af revisor(er) og suppleant 9. Eventuelt Bestyrelsens opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed få indflydelse på de trufne beslutninger. Hans Henrik Gabelgaard Formand, grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 713 Totale visninger
 • 644 Webside visninger
 • 69 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 1

 • 40 www.gf-hejmdal.dk