Ekstraordinær generalforsamling 8. april 2019

3609 visninger
0 Synes om
0 0
I menighedsrådshuset kl 19:30

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 2 5 . marts 2019 Ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 8. april 2019 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Baggrunden herfor er, at bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2019 fremlagde et forslag til revision af foreningens vedtægter. Beslutninger om ændringer i vedtægterne kræver ifølge foreningens vedtægt er § 9, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den ordinære generalforsamling den 20. marts deltog 27 stemmeberettigede medlemmer svarende til knap 1/3 , altså færre end de krævede 2/3. Spørgsmålet om en revision af vedtægterne kunne derfor ikke behandles på den ordinære generalforsamling. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det omhandlede spørgsmål om en revision af vedtægterne kan behand les uanset antallet af stemmeberettigede deltagere. For en vedtagelse af forslaget kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, jævnfør foreningens vedtægter § 9. På den ordinære generalforsamling udtrykte et flerta l af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer et ønske om en maksimal beløbsgrænse på 100.000 kr. for økonomiske transaktioner, der kan foretages af formanden eller kassereren hver for sig. Såfremt transaktionen er på 100.000 kr. eller mere kan transaktion en kun gennemføres, såfremt både formanden og kassereren godkender den pågældende transaktion. Dette er nu indført i bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Forslag til nye ve dtægter 3. Eventuelt Forslaget til nye vedtægter samt Kommentarblad, begge dateret 25. marts 2019, vedlægges. Vel mødt på den ekstraordinære generalforsamling. Med venlig hilsen Hans Henrik Gabelgaard, formand

Visninger

 • 3609 Totale visninger
 • 3114 Webside visninger
 • 495 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 12 adm.gf-hejmdal.dk
 • 121 www.gf-hejmdal.dk
 • 10 gf-hejmdal.dk