Årsrapport 2012

2391 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. Budget 2013 G/F Hejmdal – Årsrapport 201 2 Indtægter Kontingent 294.400 ,00 Gebyrer 2 .000,00 Renteindtægter 1 .000,00 Indtægter i alt 297 .400,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej - Diverse 50.000,00 Vej – Funkiavej Øst 600.000,00 Honorarer & gaver 1.000,00 Regnskabsmæssig assistance 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 Tab på debitorer 0,00 Udgifter I alt 660.000,00 Resultat - 362.600 ,00 Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 201 2 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs - praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 24 . februar 2013 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch F ormand Ejvind Hansen Arne Trads Kasserer Frank Andersson

1. Resultatopgørelse for 2012 Balance pr . 31 - 12 - 2012 Budget 2012 Regnskab 2012 Indtægter Kontingent 248.400,00 248.400,00 Gebyrer 1.000,00 2 .875,00 Renteindtægter 2.000,00 854,88 Indtægter i alt 251.400,00 252.129,88 Udgifter Gebyrer 3.000,00 18 33,51 Mødeudgifter 4.000,00 2191,54 Vej - Diverse 50.000,00 21.948,36 Vej – Funkiavej Øst 6 00.000,00 63 . 486,89 Honorarer & gaver 1.000,00 0,00 Regnskabsmæssig assistance 0,00 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 1400,28 Tab på debitorer 0,00 0,00 Udgifter I alt 6 60.000,00 90.8 60,58 Resultat - 4 08.600,00 161. 2 69,30 Kontingent og gebyrer jf. §5 Kontingent 32 00,00 Kontingent – Dobbelt parcel 6 400,00 1. Rykker 75,00 2 - Rykker 150,00 Ejendomsmæglerpakke 500,00 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 0,00 Bank 817.247,42 Aktiver I alt 817.247,42 Passiver Egenkapital primo 615.503,73 Årets resultat 161.2 69,30 Egenkapital Ultimo 777.373,03 Forudbetalt k ontingent 2 . 700,00 Leverandørgæld 37. 7 74,39 Passiver i alt 817.247,42 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. 24/02 - 2013 Peter Fenger, medlemsrevisor

Visninger

 • 2391 Totale visninger
 • 2043 Webside visninger
 • 348 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 7 adm.gf-hejmdal.dk
 • 63 www.gf-hejmdal.dk
 • 9 gf-hejmdal.dk