Udskriftsvenlig udgave

Velkommen til GF-Hejmdals hjemmeside

Formålet med denne side er at bidrage til kommunikationen og debatten i foreningen. Under Information finder du vedtægter etc. samt referat, budget og regnskab fra seneste generalforsamling.

Er du bosiddende i Hjemdal opfordres du derfor til at oprette dig som bruger, så du også kan deltage i debatten.

God fornøjelse

Hans Henrik Gabelgaard
Formand, GF-Hjemdal

Nyhedsbrev fra bestyrelsen - November 2017

Klimavej

Den 23. august underskrev bestyrelsen samarbejdsaftalen om etablering af klimaveje i vores område med HOFOR. Dermed sluttede et forløb, der havde sin begyndelse i november 2015.

Som nævnt i bestyrelsens informationsskrivelse af 29. maj i år, havde Hejmdal (og en række andre grundejerforeninger) en række bemærkninger til HOFOR’s aftaleudkast. Disse og andre foreningers bemærkninger blev i august drøftet med HOFOR. Det gik en smule tungt, men vi landede et acceptabelt sted via et juridisk fortolkningsbidrag til selve aftalen (se vores hjemmeside).

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen udvidet mv.

Vi er i den heldige situation, at to medlemmer efter den ordinære generalforsamling i marts meldte sig som interesserede i bestyrelsesarbejdet. Det drejer sig om Hanne Müller og Søren Simonsen, begge Funkiavej 42. Begge deltager allerede i arbejdet. Det er rigtig dejligt med nye mennesker, synspunkter mv.

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Se vedhæftede

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Se vedhæftede

Hjælp os med at holde kontakten

Som annonceret på generalforsamlingen vil vi gå over til mere digital kommunikation på hjemmeside og mail

Vi har derfor brug for din mail adresse så vi kan orientere dig når der er nyt i foreningen.

Klik ind på vores administrationsside og registrer din email adresse: https://adm.gf-hejmdal.dk/page/contactus

Generalforsamling

Tidspunkt: 
23/03/2017 - 19:30 - 21:00

Grundejerforeningen Hejmdal                                                                                                                 Den 8. marts 2017

 

Vejlukning Funkiavej 17 i uge 7

I forbindelse med nybyggeri på Funkiavej 17 vil Funkiavej værre afspærret i uge 7 i forbindelse med kloaktilslutning.

Fodgængere og cyklister vil kunne passere

Skitse fra Klimavejsmødet 6. februar

Visualisering af regnvandsbed på Pæonvej, set fra Funkiavej krydset

Plantegning med forslag til placering:

Begge kan hentes i originalstørrelse nedenfor

Den videre proces

Åbent Hus om klimaveje

Tidspunkt: 
06/02/2017 - 17:00 - 18:30

Indbydelse til ”Åbent Hus” om klimaveje, mandag den 6. februar 2017, kl. 17.00 – 18.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 45

 Så er spørgsmålet om klimaveje atter aktuelt. Kom derfor og diskuter ideerne til omdannelse af foreningens veje.

Bestyrelsen og Orbicon inviterer jer til et ”åbent hus” arrangement mandag den 6. februar i tidsrummet kl. 17.00 – 18.30 i Menighedshuset på Irlandsvej. Der vil ikke være en generel velkomst, så I er velkomne til at komme forbi, når det passer jer inden for den angivne tidsramme.

Udgiv indhold