Udskriftsvenlig udgave

Velkommen til GF-Hejmdals hjemmeside

Formålet med denne side er at bidrage til kommunikationen og debatten i foreningen. Under Information finder du vedtægter etc. samt referat, budget og regnskab fra seneste generalforsamling.

Er du bosiddende i Hjemdal opfordres du derfor til at oprette dig som bruger, så du også kan deltage i debatten.

God fornøjelse

Hans Henrik Gabelgaard
Formand, GF-Hjemdal

Generalforsamling 2016 - Referat

Generalforsamling

Tidspunkt: 
08/03/2016 - 19:30 - 21:00

Indbydelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej

Kære beboere i Hejmdal

Bestyrelsen for grundejerforeningen indkalder hermed til den årlige generalforsamling. Der er sket meget i 2015: Ny vejbelysning, renovering af Kentiavej og senest spørgsmålet om klimaveje samt kommunens varsel om påbud om renovering af visse af vejene i Hejmdal.

Informationsmøde

Tidspunkt: 
21/01/2016 - 19:00 - 21:00

Grundejerforeningen Hejmdal                                                                                             

Overvejelser vedrørende etablering af KLIMAVEJE i foreningernes område

Grundejerforeningerne Odin og Hejmdal har sammen indledt en dialog med Københavns Kommune, HOFOR (ansvarlig for bl.a. kloakkerne) samt entreprenøren MTHøjgaard og projektselskabet KLIMAVEJ.DK. om en eventuel etablering af klimaveje i foreningernes område.

Klimaveje er af Københavns Kommune tænkt som en del af klimatilpasningen af Amager. Vi kender alle udfordringerne med store vandmængder grundet skybrud og voldsomt regnvejr.

Påbud om vejrenovering

Københavns Kommunes forvarsel om påbud vedrørende samlet vedligeholdelse i 2016 af Funkiavej fra Oxford Allé til Irlandsvej, Pæonvej og Lotusvej fra Funkiavej til ”blind ende” samt Kaktusvej fra nr. 53/54 til ”blind ende”.

 

Københavns kommune har her i november udsendt et skriftligt forvarsel om pålæg om vejrenovering til grundejerne langs ovennævnte veje. Dette er sket efter, at kommunen har besigtiget vejene i grundejerforeningens område.

Renovering af Kentiavej

På foreningens generalforsamling den 3. marts blev det besluttet at renovere Kentiavej i 2015.

Renoveringen starter mandag den 17. august og forventes at vare ca. 6 uger.

Renoveringen udføres af Kamco A/S, der også renoverede Funkiavej Øst. Kentiavej vil blive renoveret efter samme høje standard som Kentiavej Øst.

Ekstraordinær generalforsamling

Tidspunkt: 
21/05/2015 - 19:30 - 21:00

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. maj kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej.

Baggrunden herfor er, at bestyrelsen havde forelagt et forslag til revidering af Ordensreglementet på den ordinære generalforsamling den 3. marts i år.

Beslutning om ændringer i Ordensreglementet kræver ifølge foreningens vedtægter § 9, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Kabellægning forsinket

Oprindeligt var der aftalt afleveringsforretning mellem os, DONG, kommunen og entreprenøren torsdag d. 4. september - Men som I nok kan se er de ikke helt færdig alle steder, så den blev udskudt.

Vi kender pt ikke den nye dato.

Udgiv indhold